Polityka Recyklingu

Aluminium można poddawać recyklingowi nieskończoną ilość razy, dzięki czemu jest ono najlepszym materiałem pozwalającym równoważyć popyt rozwijającej się gospodarki z potrzebą ochrony środowiska. Recykling aluminium wymaga o 95% mniej energii, produkuje 95% mniej emisji i powoduje 97% mniejsze zanieczyszczenie wody niż produkcja aluminium pierwotnego.

Wybory, które podejmujemy dzisiaj maja ogromny wpływ na otaczający nasz świat. W Multipanel UK uznajemy odpowiedzialność, która spoczywa na międzynarodowym producencie i dostawcy różnego rodzaju kompozytowych materiałów PVC i aluminiowych. Zobowiązujemy się podjąć wszelkie możliwe kroki, aby zmniejszyć wpływ na środowisko i zapewnić, że wszyscy nasi pracownicy i akcjonariusze podzielają te same cele.

Grid
Szukaj×