Przewodnik & Zasady dotyczące ochrony środowiska

Proces Zrównoważonego Rozwoju jest dynamiczną, ewoluującą regułą. Multipanel UK wykorzystuje potencjał nowych technologii i zasad projektowania, jednocześnie chroniąc i ulepszając systemy podtrzymywania naturalnego życia na ziemi.

Multipanel UK stara się być w czołówce nowych technologii produkcyjnych, rozwoju materiałów i możliwości recyklingu w odniesieniu do każdego produktu, który projektujemy i produkujemy. Na całym świecie nasi klienci pracują nad wspólnym celem; budowa ponadczasowych, pięknych dzieł bez żadnego kompromisu, jeśli chodzi o dobro naszego środowiska naturalnego i trwałości naszych ekosystemów.

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił znaczny wzrost branży budowlanej i kreatywnej w zakresie dostarczania oznakowań i budowania fasad, które spełniają i przewyższają lokalne i międzynarodowe prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska.

Stosując metody, które uwzględniają zrównoważone procesy i materiały możemy wspólnie i dramatycznie zmniejszyć negatywny wpływ, który wywieramy na środowisko naturalne.


Polityka dotycząca środowiska naturalnego

Multipanel UK produkuje i dostarcza Aluminiowe Panele Kompozytowe Alupanel® do użytku w branży znakowania, ekspozycji i budowlanej na całym świecie. Będziemy działać zgodnie z przepisami ochrony środowiska i będziemy posiadali wszelkie wymagane certyfikaty dla naszych produktów. Staramy się pracować wedle najlepszych praktyk środowiskowych we wszystkim, co robimy. Poświęcamy się redukcji toksycznych emisji i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko naturalne stosując metody, które zawierają materiały przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju i poprzez wcielanie redukcji odpadów do projektu.

Cele polityki:

  • Spełniać wszystkie odpowiednie wymogi prawne i postępować zgodnie z prawodawstwem dotyczącym ochrony środowiska
  • Włączyć wszystkie potencjalne oddziaływania na środowisko do naszych Celów Korporacyjnych oraz procesu podejmowania decyzji
  • Włączyć wpływ na środowisko naturalne do naszego Programu Rozwoju Produktu
  • Wspierać kulturę ewaluacji zasobów
  • Zwiększyć świadomość pracowników w zakresie prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska naturalnego oraz najlepszych praktyk
  • Zapewnić otwarty dostęp do naszej Polityki dotyczącej środowiska naturalnego oraz jej Celów, zarówno dla pracowników, jak i akcjonariuszy / klientów

Polityka Recyklingu

Aluminium można poddawać recyklingowi nieskończoną ilość razy, dzięki czemu jest ono najlepszym materiałem pozwalającym równoważyć popyt rozwijającej się gospodarki z potrzebą ochrony środowiska. Recykling aluminium wymaga o 95% mniej energii, produkuje 95% mniej emisji i powoduje 97% mniejsze zanieczyszczenie wody niż produkcja aluminium pierwotnego.

Wybory, które podejmujemy dzisiaj maja ogromny wpływ na otaczający nasz świat. W Multipanel UK uznajemy odpowiedzialność, która spoczywa na międzynarodowym producencie i dostawcy różnego rodzaju kompozytowych materiałów PVC i aluminiowych. Zobowiązujemy się podjąć wszelkie możliwe kroki, aby zmniejszyć wpływ na środowisko i zapewnić, że wszyscy nasi pracownicy i akcjonariusze podzielają te same cele.


Społeczna Odpowiedzialność Korporacyjna

Rząd

Ściśle współpracujemy z lokalnymi władzami, aby zapewnić zgodność z całym prawodawstwem dotyczącym ochrony środowiska we wszystkim, co robimy, w każdym obszarze geograficznym, w którym działamy. Przestrzegamy też międzynarodowych przepisów i normy ISO14001.

Pracownicy

Zapewniamy, że wszyscy pracownicy, którzy podlegają Multipanel UK podzielają nasze podstawowe wartości w zakresie ochrony środowiska, począwszy od dużych, międzynarodowych problemów produkcyjnych, po zmniejszenie naszych emisji dwutlenku węgla w podróżach służbowych oraz dojazdach do pracy.

Społeczność

Blisko współpracujemy z naszymi lokalnymi społecznościami wspierając wydarzenia i organizacje. Zachęcamy również wszystkich pracowników do udziału w działaniach i staramy się poświęcać nasz czas na doskonalenie i rozwój naszych dzielnic.

Konsumenci

Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że nasze produkty przynoszą korzyści naszym klientom, nie tylko dzięki bardzo konkurencyjnym cenom, ale również poprzez oferowanie produktów zapewniających wartość dodaną.

Grid
Szukaj×