Polityka dotycząca środowiska naturalnego

Multipanel UK produkuje i dostarcza Aluminiowe Panele Kompozytowe Alupanel® do użytku w branży znakowania, ekspozycji i budowlanej na całym świecie. Będziemy działać zgodnie z przepisami ochrony środowiska i będziemy posiadali wszelkie wymagane certyfikaty dla naszych produktów. Staramy się pracować wedle najlepszych praktyk środowiskowych we wszystkim, co robimy. Poświęcamy się redukcji toksycznych emisji i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko naturalne stosując metody, które zawierają materiały przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju i poprzez wcielanie redukcji odpadów do projektu.

Cele polityki:

  • Spełniać wszystkie odpowiednie wymogi prawne i postępować zgodnie z prawodawstwem dotyczącym ochrony środowiska
  • Włączyć wszystkie potencjalne oddziaływania na środowisko do naszych Celów Korporacyjnych oraz procesu podejmowania decyzji
  • Włączyć wpływ na środowisko naturalne do naszego Programu Rozwoju Produktu
  • Wspierać kulturę ewaluacji zasobów
  • Zwiększyć świadomość pracowników w zakresie prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska naturalnego oraz najlepszych praktyk
  • Zapewnić otwarty dostęp do naszej Polityki dotyczącej środowiska naturalnego oraz jej Celów, zarówno dla pracowników, jak i akcjonariuszy / klientów
Grid
Szukaj×